«

»

Koersbal

koersbalSinds 2015 heeft S.J.V. ook een koersbal-afdeling. Koersbal is buiten het Jeu de Boules-seizoen van oktober tot en met april actief. Binnenkort volgt meer informatie op www.sjvjeudeboules.nl